Cap Chong Chay IEC 60331 FireKab


Cáp chống cháy IEC 60331, BS6387 C W Z
Chứng nhận : LPCB, VDE, QUATEST, TSEK, GOST
Xuất xứ : Châu Âu / Turkey
Chủng loại :
– Cáp điều khiển chống cháy
– Cáp tín hiệu chống cháy
– Cáp động lực chống cháy
– Cáp đo lường chống cháy Instrumentation
Liên hệ : +84 972 985 836
Email : henryngx@elvtek.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *