Montering Af IEC Konnektor


Her ser du SILVANs guide til hvordan du forbinder et COAX kabel til en IEC konnektor. Se på videoen, hvordan du bedst afisolerer og kommer helt ind til trådene og bøj så trådene bagud over kablet. Lad folien sidde. Løsn skruerne på stikket, sæt kablet i og stram skruerne igen — så er projektet en succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *