Montage Hirschmann IEC Connectoren


Montage IEC connector voor 4,5 – 7,2 mm installatiekabels.